Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. domein
 2. sluiten van contract
 3. herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Contractduur en contractbeëindiging voor abonnementscontracten
 7. eigendomsvoorbehoud
 8. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 9. Actievouchers inwisselen
 10. Toepasselijk recht
 11. plaats van jurisdictie
 12. Gedragscode
 13. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Reikwijdte

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Euro Nutrador BV (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") sluit met Verkoper met betrekking tot de Goederen van de verkoper gepresenteerd in de online winkel. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hiermee tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn.

1.3 Ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.4 Het onderwerp van het contract kan - afhankelijk van de productbeschrijving van de verkoper - zowel de aankoop van goederen door middel van een eenmalige levering als de aankoop van goederen door middel van een permanente levering zijn (hierna "abonnementscontract"). Met het abonnementscontract verbindt de verkoper zich ertoe de contractueel verschuldigde goederen aan de klant te leveren voor de duur van de overeengekomen contractperiode in de contractueel verschuldigde tijdsintervallen.

2) Contractafsluiting

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. Verder kan de klant het aanbod ook per e-mail, fax of telefoon aan de verkoper voorleggen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Als er meerdere van de bovenstaande alternatieven zijn, komt het contract tot stand op het tijdstip waarop een van de bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als u een door PayPal aangeboden betaalmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal" ), onder de geldigheid van PayPal - Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com /de /webapps /mpp /ua /useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, te zien op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full . Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te accepteren op het moment dat de klant op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van het contract na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en na de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden is verzonden. Verder maakt de verkoper de contracttekst niet toegankelijk. Als de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant gratis worden opgevraagd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens.

2.6 Voordat de bestelling bindend wordt ingediend via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie die op het scherm wordt weergegeven zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn ingevoerde gegevens in het kader van het elektronische bestelproces met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren totdat hij op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.7 Duits en Engels zijn beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden zijn verzonden om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsrecht van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De betalingsoptie(s) worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.4 Als een via de betalingsdienst "PayPal" aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling via PayPal verwerkt, waarbij PayPal hiervoor ook gebruik kan maken van de diensten van externe betalingsdienstaanbieders. Als de verkoper ook betaalmethoden via PayPal aanbiedt waarbij hij de klant vooraf betaalt (bijv. aankoop op rekening of betaling in termijnen), draagt ​​hij zijn betalingsvordering over aan PayPal of aan de door PayPal gemachtigde en specifiek aan de klant genoemde betalingsdienstaanbieder . Voordat de overdrachtsverklaring van de verkoper wordt geaccepteerd, voert PayPal of de door PayPal ingeschakelde betalingsdienstaanbieder een kredietcontrole uit met behulp van de verzonden klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de gekozen betaalmethode te weigeren bij een negatief testresultaat. Indien de gekozen betaalwijze wordt goedgekeurd, dient de klant het factuurbedrag binnen de afgesproken betalingstermijn of in de afgesproken betalingstermijnen te voldoen. In dit geval kan hij aan PayPal of de door PayPal ingeschakelde betalingsdienstaanbieder alleen met schuldbevrijdende werking betalen. Maar zelfs als de vordering wordt overgedragen, blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, b.v. B. op de goederen, levertijd, verzending, retouren, klachten, annuleringsverklaringen en verzendingen of tegoeden.

4.5 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betalingsdienst "Shopify Payments", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe "). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper. Voor het afhandelen van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betaaldiensten waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant apart kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is online beschikbaar ophttps://www.shopify.com/legal/terms-payments-de .

4.6 Indien u kiest voor de betaalmethode kopen op rekening, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. De koopprijs dient in dit geval binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalmethode koop op rekening alleen aan te bieden tot een bepaald bestelvolume en deze betaalmethode te weigeren bij overschrijding van het opgegeven bestelvolume. In dit geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsinformatie in de onlineshop wijzen op een overeenkomstige betalingsbeperking.

4.7 Als u kiest voor de betaalmethode automatische incasso via Stripe, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). In dit geval incasseert Stripe namens de verkoper het factuurbedrag van de bankrekening van de klant nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet voordat de deadline voor de voorafgaande informatie is verstreken. Pre-informatie ("Pre-Notification") is elk bericht (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant dat een afschrijving via SEPA-incasso aankondigt. Als de automatische incasso niet wordt geïncasseerd omdat er onvoldoende saldo op de rekening staat of omdat er onjuiste bankgegevens zijn verstrekt, of als de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso terwijl hij daartoe niet gerechtigd is, moet de klant de kosten dragen die zijn gemaakt door de betreffende bank als hij hiervoor verantwoordelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren bij het selecteren van de SEPA automatische incasso betaalmethode en deze betaalmethode af te wijzen als de kredietcontrole negatief is.

4.8 Als u de creditcardbetalingsmethode via Stripe selecteert, is het factuurbedrag onmiddellijk bij het sluiten van het contract verschuldigd. De betaling wordt verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). Stripe behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode af te wijzen als de kredietcontrole negatief is.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, zal de levering plaatsvinden binnen het door de verkoper opgegeven leveringsgebied op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper doorslaggevend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper hierdoor heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten voor de levering als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het herroepingsrecht van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3 Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het vervoer de zending uit. Indien de klant optreedt als consument, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen pas over wanneer de goederen aan de klant of een bevoegde ontvanger worden overhandigd. In afwijking hiervan gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen ook over op de klant voor consumenten zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor de uitvoering van de goederen. verzending, als de klant de expediteur, vervoerder of andere persoon of instelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending heeft aangesteld en de verkoper deze persoon of instelling niet eerder aan de klant heeft genoemd.

5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of ongepaste levering aan hemzelf. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en met de nodige zorgvuldigheid een specifieke indekkingstransactie met de leverancier heeft afgesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.5 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Duur en beëindiging van abonnementscontracten

6.1 Abonnementscontracten worden voor onbepaalde tijd afgesloten en kunnen door de klant te allen tijde zonder inachtneming van een opzegtermijn worden opgezegd.

6.2 Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onaangetast. Er is sprake van een gewichtige reden indien van de opzeggende partij, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval en met inachtneming van de belangen van beide partijen, niet kan worden verwacht dat hij de contractuele relatie voortzet tot de overeengekomen opzegging of tot het verstrijken van een opzegtermijn.

6.3 Annuleringen kunnen schriftelijk, in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) of in elektronische vorm worden gedaan via het annuleringsapparaat (annuleringsknop) dat door de verkoper op zijn website wordt aangeboden.

7) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

8) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

8.1 Tenzij anders vermeld in de volgende regelingen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen het volgende:

8.2 Indien de klant optreedt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het soort aanvullende prestatie;
 • in het geval van nieuwe goederen bedraagt ​​de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • in het geval van gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw als in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering plaatsvindt.

8.3 De hierboven genoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkortingen van termijnen zijn niet van toepassing

 • voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen,
 • voor goederen die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun gebruikelijke doel en die de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te verstrekken, in het geval van contracten voor de levering van goederen met digitale elementen.

8.4 Daarnaast geldt voor ondernemers dat de wettelijke verjaringstermijnen voor een eventueel bestaand wettelijk regresrecht onverlet blijven.

8.5 Indien de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 HGB, is hij onderworpen aan de commerciële verplichting om te onderzoeken en gebreken te melden volgens § 377 HGB. Indien de klant de daar geregelde meldingsplicht niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

8.6 Indien de klant als consument handelt, wordt hem gevraagd om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

9) Inwisselen van actievouchers

9.1 Waardebonnen die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de onlineshop van de verkoper en alleen in de aangegeven periode.

9.2 Actievouchers kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

9.3 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de actievoucher als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de actievoucher.

9.4 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.5 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

9.6 De waarde van de goederen moet minimaal overeenkomen met het bedrag van de actievoucher. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

9.7 Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.8 Het saldo van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente betaald.

9.9 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen geheel of gedeeltelijk met de actievoucher retourneert in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

9.10 De actievoucher is uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon die erop vermeld staat. Een overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële rechten van de betreffende voucherhouder te controleren.

10) Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11) Jurisdictie

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de plaats van het bedrijf van de verkoper. Indien de klant gevestigd is buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter steeds het recht beroep in te stellen bij de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de klant.

12) Gedragscode

- De verkoper heeft zich onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops, die online kunnen worden bekeken op http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf .

13) Alternatieve geschillenbeslechting

13.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

13.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschillencommissie.